Faktoring a rozwój rynku startupów: szanse i wyzwania

Faktoring to usługa, z której mogą korzystać nie tylko firmy z długim stażem na rynku, ale również startupy. Na czym polega w rzeczywistości? Jakie szanse i wyzwania daje startupom korzystanie z faktoringu? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Faktoring – czym jest i na czym polega?

Chcąc przedstawić znaczenie faktoringu w rozwoju startupów, warto wyjaśnić najpierw to, czym on w ogóle jest. Otóż faktoring to jedna z najpopularniejszych form finansowania przedsiębiorstw, która jest dedykowana nie tylko dla firm posiadających długi staż na rynku, ale również startupów. W praktyce polega na tym, że usługodawca, czyli firma faktoringowa (faktor) wykupuje od przedsiębiorcy (faktoranta) faktury z odroczonym terminem płatności wystawione jego kontrahentem. W efekcie korzystając z faktoringu, firma nie musi oczekiwać na spłatę należności przez kontrahentów, ponieważ otrzymuje środki od firmy faktoringowej. Wierzyciele spłacają swoje zobowiązanie na jej rzecz, co odbywa się zgodnie z wcześniej ustalonymi terminami (na fakturze). Istotne w tym przypadku jest także to, że faktoring to usługa, która oferowana jest pod różną postacią, o czym można przekonać się, korzystając z oferty dostępnej pod linkiem: https://pragmago.pl/.

Zalety korzystania z faktoringu

Faktoring jest usługą, z której korzysta coraz więcej przedsiębiorców. Jest to efektem jej licznych zalet, wśród których wymienić należy między innymi:

• ograniczanie ryzyka powstawania zatorów płatniczych, a w efekcie poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw;

• możliwość przeznaczenia środków na dowolny cel, co oznacza, że mogą zostać one spożytkowane zarówno bieżącą działalność, jak i inwestycje;

• ograniczenie formalności do minimum, dzięki czemu korzystanie z faktoringu jest naprawdę szybkie i wygodne;

• dostępność, ponieważ z faktoringu mogą korzystać także firmy z niewielkim stażem na rynku, czyli między innymi startupy;

• brak obciążania zdolności kredytowej, co sprawia, że firmy korzystające z faktoringu może wnioskować jednocześnie o kredyty.

Znacznie faktoringu w rozwoju startupów

Faktoring to forma finansowania, którą niewątpliwe warto rozpatrywać w formie znaczenia dla rozwoju startupów. Pozwala bowiem pozyskać finansowanie zewnętrzne firmom, które posiadają krótki staż na rynku. Istotne jest także to, że z usługi mogą korzystać również firmy oferujące innowacyjne rozwiązania, czyli właśnie startupy. Faktoring może być dla nich naprawdę korzystny, ponieważ pozwala zachować płynność finansową, o którą może być ciężko szczególnie w początkowym okresie działalności. Warto zwrócić uwagę także na fakt, że dzięki faktoringowi startup może opóźnić w czasie moment poszukiwania zewnętrznego inwestora, a co za tym idzie poprawić swoją pozycję w późniejszych negocjacjach. Z pewnością będzie ona lepsza, jeżeli startup osiągnie kolejny etap rozwoju.

Podsumowując, należy stwierdzić, że faktoring stanowi szansę dla rozwoju startupu. Warto jednak zwrócić uwagę również na wyzwania, z którymi można sobie poradzić dzięki korzystaniu z finansowania zewnętrznego.