Jak nie nazywać firmy – tych znaków nigdy nie zastrzeżesz

Jak skutecznie wybrać nazwę dla swojej firmy aby trafić do klientów ale i móc bronić się przed nieuczciwymi poczynaniami konkurencji? Nie ryzykuj wybierając nazwę firmy! Dowiedz się jak wybrać nazwę, żeby skutecznie ją chronić.

Nazwa firmy to ważna decyzja.

Decyzja o wyborze nazwy dla swojej firmy to bardzo ważny krok dla każdego młodego przedsiębiorcy. Z jednej strony nazwa musi być chwytliwa i oryginalna, z drugiej natomiast powinna chociażby sugestywnie odnosić się do przedmiotu Twojej działalności. To jak nazwiesz swoją firmę może mieć wpływ na jej przyszłe powodzenie.  Ma to również ogromne znaczenie wobec faktu zastrzeżenia nazwy Twojej firmy jako znak towarowy.

Czym kierować się przy wyborze nazwy firmy.

W celu najlepszej ochrony marki, pod którą działa Twoja firma, należy dokonać rejestracji jej nazwy (lub też nazwy z  grafiką – „logo”) jako znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP. To jakie znaki towarowe mogą zostać przez Urząd Patentowy RP zarejestrowane określone zostało w Ustawie Prawo własności przemysłowej. To te przepisy ułatwią Ci wybór marki dla Twojej firmy.

Bezwzględne przeszkody rejestracji

Jesteś sadownikiem, a wytwarzane przez siebie produkty chciałbyś oferować prowadząc firmę pod nazwą „Jabłko”. Nie jest to dobry pomysł! „Jabłko” wskazuje jedynie na rodzaj towarów przez Ciebie oferowanych. Taka nazwa nie uzyska ochrony w Urzędzie Patentowym RP. To nie jedyna przeszkoda dla rejestracji nazwy firmy jako znaku towarowego.

Posiadanie zarejestrowanego znaku towarowego to element bezpiecznego i pewnego budowania rozpoznawalności i siły Twojej marki. Dlatego wybierając nazwę dla Twojej firmy, powinieneś również zwrócić uwagę na to jakich oznaczeń nie można zastrzec jako znaku towarowego. Ustawa Prawo własności przemysłowej zawiera cały katalog oznaczeń, które nie mogą zostać zarejestrowane jako znaki towarowe. Nie zarejestrujesz nazwy jeśli:

– znak składa się jedynie z oznaczeń rodzajowych lub opisowych, składających się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania rodzaju towaru, jego pochodzenia czy jakości itp. – oznacza to, że Urząd Patentowy RP nie zastrzeże znaku towarowego jak w podanym wyżej przykładzie lub np. nazywając swoją firmę „Mleczko” – nie uzyskasz ochrony na dla usług produkcji i obrotu mlekiem;

– znak może wprowadzać odbiorcę w błąd nie uzyskasz ochrony jeśli nazwiesz firmę Warsztat samochodowy u Staszka – a Twoja firma oferuje usługi fryzjerskie;

– znak składa się wyłącznie z elementów które weszły do języka potocznego;

– znak towarowy został zgłoszony w złej wierze – nie zarejestrujesz nazwy swojej firmy jako znaku towarowego jeśli wiedząc, że nie masz prawa do nazwy będziesz chciał ją zarejestrować w Urzędzie Patentowym RP;

– znak zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej – sklep z odzieżą patriotyczną? – brzmi jak pomysł na biznes –  pamiętaj, że nie zarejestrujesz dla niego nazwy ani logo zawierających m. in.: godło, barwy czy znak sił zbrojnych, lub organizacji paramilitarnych;

– znak zawiera symbole państwa obcego, lub organizacji międzynarodowej – nie masz szans na zarejestrowanie nazwy swojego zakładu fotograficznego „ONZ – Odbitki, Negatywy, Zdjęcia”;

– znak jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami –  nie uda Ci się zastrzec nazwy firmy, jeśli chcesz do jej oznaczenia użyć słów powszechnie uznanych za obraźliwe;

– znak może wprowadzać w błąd co do swojej natury lub pochodzenia – będąc  piekarzem z Radomia nie uda Ci się zarejestrować nazwy firmy „Piekarnia Podhalańska”;

Wymienione powyżej przykłady wskażą Ci jakiej nazwy dla swojej firmy nie powinieneś wybierać. Natomiast to nie jedyne ograniczenia, na które musisz zwrócić uwagę. W polskim ustawodawstwie przewidziano jeszcze przeszkody, które nie są z urzędu badane przez Urząd Patentowy RP.

Względne przeszkody rejestracji

Wybierając markę, pod którą będziesz świadczył usługi i oferował swoje towary, powinieneś również zwrócić uwagę na to, czy wcześniej ktoś nie wpadł na podobny pomysł i dla usług o podobnym zakresie nie używa już takiej nazwy.

Przesłanki względne nie są badane przez polski Urząd Patentowy ex officio, podejmuje on działanie na wniosek uprawnionego do wcześniejszego oznaczenia podobnego. Innymi słowy jeśli właściciel zarejestrowanego znaku towarowego uzna, że Twoje zgłoszenie narusza jego prawa do znaku, to wniesie on sprzeciw do zgłoszenia. To jakie będzie rozstrzygnięcie, zależeć będzie od tego, na ile faktycznie istnieje podobieństwo pomiędzy obydwoma znakami oraz towarami, do których się odnoszą. Jeśli w wyniku postępowania okaże się, że znaki są faktycznie do siebie podobne, urząd odmówi udzielenia ochrony dla Twojego znaku.

Podsumowując, tworząc swoją markę, powinieneś mieć zawsze na względzie możliwość jej skutecznej ochrony. A to oznacza, że w trakcie jej tworzenia należy wziąć pod uwagę wymagania ustawowe dla takich oznaczeń, jak również fakt istnienia podobnych znaków, które zarejestrowała już konkurencja. W ocenie możliwości rejestracji Twojego znaku pomogą Ci eksperci. Jeśli masz problem ze znalezieniem właściwej nazwy poszukaj np. wśród gotowych propozycji nazw.