Jak przekształcić spółkę cywilną w z o.o.?

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest krokiem, który może przynieść wiele korzyści, takich jak zwiększenie wiarygodności firmy oraz ograniczenie odpowiedzialności wspólników. Proces ten wymaga jednak spełnienia określonych formalności i przygotowania odpowiednich dokumentów. Jak przebiega przekształcenie spółki cywilnej w zoo krok po kroku?

Przygotowanie do przekształcenia

Pierwszym krokiem w przekształceniu spółki cywilnej w spółkę z o.o. jest przygotowanie odpowiednich dokumentów oraz podjęcie uchwały o przekształceniu. Wspólnicy muszą zgodzić się na przekształcenie i określić, jakie będą nowe warunki funkcjonowania spółki. Niezbędne jest również sporządzenie planu przekształcenia, który zawiera m.in. uzasadnienie ekonomiczne, bilans przekształcenia oraz projekt umowy spółki z o.o.

Sporządzenie planu przekształcenia

Plan przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o. jest kluczowym dokumentem, który musi zostać przygotowany i zatwierdzony przez wspólników. Zawiera on szczegółowe informacje na temat przekształcenia, w tym:

 • Uzasadnienie ekonomiczne przekształcenia
 • Bilans przekształcenia
 • Projekt umowy spółki z o.o.
 • Wartość majątku spółki cywilnej oraz sposób jego przeniesienia do spółki z o.o.

Uchwała o przekształceniu

Kolejnym krokiem jest podjęcie uchwały o przekształceniu przez wspólników spółki cywilnej. Uchwała ta musi być podjęta jednogłośnie i zawierać:

 • Informację o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę z o.o.
 • Uzgodnienie treści umowy spółki z o.o.
 • Określenie wysokości kapitału zakładowego spółki z o.o.
 • Ustalenie, kto będzie reprezentował spółkę w procesie przekształcenia

Rejestracja przekształcenia w KRS

Po podjęciu uchwały zakładającej przekształcenie spółki cywilnej w zoo, konieczne jest złożenie wniosku o rejestrację przekształcenia w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Wniosek ten musi zawierać:

 • Wniosek o rejestrację przekształcenia
 • Uchwałę o przekształceniu
 • Plan przekształcenia
 • Bilans przekształcenia
 • Projekt umowy spółki z o.o.
 • Dowód wniesienia opłaty sądowej

Przeniesienie majątku i rozpoczęcie działalności

W sensie formalnym przekształcenie spółki cywilnej w zoo następuje po potwierdzeniu przez KRS. Wówczas majątek spółki cywilnej zostaje przeniesiony do nowo powstałej spółki z o.o. Wspólnicy stają się udziałowcami spółki z o.o., a działalność firmy może być kontynuowana w nowej formie prawnej. Należy również pamiętać o poinformowaniu kontrahentów, klientów i urzędów o przekształceniu spółki.

Formalne przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. to proces wymagający spełnienia wielu formalności, ale przynoszący wiele korzyści. Dzięki temu wspólnicy mogą cieszyć się ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki oraz zwiększoną wiarygodnością na rynku. Staranność i dokładność w przeprowadzaniu poszczególnych kroków pozwolą na sprawne przekształcenie i rozpoczęcie działalności w nowej formie prawnej.