Między mitem a prawdą. Kiedy mówimy o prawdziwej windykacji?

Windykacja to działania zmierzające do uzyskania należnych wierzycielowi roszczeń. Termin ten niestety często budzi niechęć, a samo podjęcie rozmowy o zadłużeniu bywa trudne, zarówno dla dłużnika, jak i wierzyciela. Z pomocną dłonią w ściągnięciu należności przychodzą profesjonalne firmy windykacyjne. Znając mechanizmy i stosując odpowiednie narzędzia, zmierzają one do odzyskania pieniędzy w imieniu wierzyciela. Pamiętaj, że priorytetem firm windykacyjnych jest dążenie do polubownego rozwiązania sporu. Pomoc ze strony specjalistów jest korzystna zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika.

Windykacja może pomóc Twojej firmie uporządkować sprawy finansowe?

Windykacja jest świetnym sposobem na efektywne uporządkowanie spraw i ustalenie najlepszego rozwiązania w celu bezproblemowego odzyskania pieniędzy. Wiele osób wstrzymuje się jednak ze zwróceniem o pomoc w ściągnięciu należności przez firmę windykacyjną.

Krzywdzące mity rodzą się z utartych przekonań, a najwięcej niezgodności w poprawnym rozumieniu terminu „windykacja” wiąże się z mylnym łączeniem go z działaniami komornika. Oczywiście, windykacja może zakończyć się egzekucją komorniczą. Jednak dla firm windykacyjnych tak radykalne kroki są ostatecznością.

Zdecydowana większość spraw zostaje rozwiązana bez konieczności podjęcia czynności prawnych.

Firma windykacyjna zabezpiecza interesy wierzyciela, ale ma na względzie także sytuację finansową dłużnika, któremu szczególnie zależy na ugodowym rozwiązaniu sprawy. Profesjonalna firma windykacyjna podejmując rozważne negocjacje, dba nie tylko o ściągnięcie zadłużenia, ale także utrzymanie dobrych więzi między dłużnikiem i wierzycielem, których częstokroć łączą stosunki biznesowe.

Windykacja – jak to wygląda w praktyce?

Powstanie zadłużenia nie musi bowiem przekreślać rozwijania relacji biznesowej z osobą obciążoną zobowiązaniami. Firmy windykacyjne posiadające wieloletnie doświadczenie w branży mają świadomość problemów wynikających z zadłużenia, a ich metody działania oparte są o wiele lat doświadczeń.

Specjaliści opracowują harmonogram spłaty zadłużenia, uwzględniający możliwości finansowe dłużnika. Opóźnienia w spłacie należności powinny być wystarczającym sygnałem do zasięgnięcia pomocy ze strony firmy windykacyjnej. Próba wyegzekwowania długu na własną rękę w trosce o zachowanie poprawnych relacji może okazać się nie tylko nieskuteczna, ale również nie odbędzie się bez poniesienia kosztów.

Nie znając efektywnych narzędzi i sposobów działań, stracisz wiele czasu potrzebnego na zaangażowanie się w sprawę, bez żadnej gwarancji powodzenia. Znaczna część procesu windykacyjnego polega na wynegocjowaniu najlepszego rozwiązania, co w większości spraw doprowadza do odzyskania długu na długo przed wejściem na drogę sądową. Jeśli jednak dłużnik wciąż będzie wykazywać się opieszałością, odmawiając współpracy i nie stosując się do zaproponowanych działań — podejmuj zdecydowane kroki windykacyjne!

Vindicat odzyska Twoje niezapłacone faktury!

Vindicat to system do monitorowania i windykowania wierzytelności online. RoboVindicat oferuje cały wachlarz działań mających na celu odzyskanie Twoich pieniędzy od dłużnika.

Sięgnij po precyzyjne narzędzie windykacyjne skierowanym dla małych oraz dużych firm. Mając na uwadze Twój cenny czas, opracowaliśmy rozwiązania, dzięki którym nie musisz wychodzić z domu, by monitorować status swojej sprawy o każdej porze dnia.

W ramach korzystania z naszych usług otrzymujesz wygodny wgląd do wszelkich informacji związanych z odzyskiwaniem należnych Ci pieniędzy.

Vindicat przygotuje dla Ciebie:

  • spersonalizowane wzory pism windykacyjnych, np. wezwanie do zapłaty czy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności,
  • uporządkuje wszystkie faktury, aby żadna nieuregulowana należność nie uszła Twojej uwadze.
  • Otrzymasz dostęp do pieczęci prewencyjnej, która drastycznie zmniejsza zagrożenie powstawania kolejnych zaległości.

Boisz się utraty pozytywnych relacji biznesowych? Pamiętaj, że aż 93% spraw podjętych przez Vindicat znalazło swój szczęśliwy finał w toku windykacji polubownej! Nie zwlekaj i pozwól nam zadbać o Twoje finanse. Dołącz do grona zadowolonych klientów Vindicat!