Jakie wymagania należy spełnić, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych oraz jaka jest jego wysokość?

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom będącym aktualnie bez pracy, które przepracowały minimum 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy, liczonych od dnia rejestracji w Urzędzie Pracy.

Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest udowodnienie zatrudnienia wyłącznie w oparciu o umowę o pracę oraz miesięczne wynagrodzenie odpowiadające stawce nie mniejszej niż minimalna zapłata krajowa, bez względu na wymiar czasu pracy. Dodatkowym kryterium otrzymania zasiłku dla bezrobotnych jest brak odpowiednich dla kandydata ofert pracy czy szkoleń, proponowanych przez Urząd Pracy.

Istnieje możliwość otrzymania zasiłku na podstawie umowy innej niż o pracę, pod warunkiem, że podstawa składek wynosiła minimum tyle, co minimalne wynagrodzenie.

Bezrobotny nie otrzyma zasiłku w sytuacji gdy:

  • związany jest innymi stosunkami pracy,
  • został zwolniony dyscyplinarnie,
  • odbywa płatny staż z zapłatą wyższą niż 50% minimalnego wynagrodzenia,
  • rozwiązał umowę za porozumieniem w ciągu pół roku przed rejestracją w Urzędzie Pracy.

Jak wysoki jest zasiłek dla bezrobotnych?

Wysokość otrzymanego zasiłku uzależniona jest od stażu pracy ubiegającej się o jego otrzymanie osoby. W pierwszym dniu czerwca każdego roku ustalana jest nowa wysokość zasiłku, w wyniku waloryzacji.

W 2022 roku kwota brutto zasiłku w formie podstawowej wynosi 1304,10 zł przez pierwsze 3 miesiące oraz 1024,10 zł po upłynięciu tego czasu. Zasiłek w takiej kwocie przysługuje osobom, których staż zatrudnienia zawiera się w przedziale 5-20 lat. Poniżej tego okresu bezrobotny otrzymuje 80% podstawowego zasiłku, natomiast po przepracowaniu ponad 20 lat jest to 120% podstawowego zasiłku.

Zasiłek dla bezrobotnych można pobierać przez okres od 6 do 12 miesięcy, co zależne jest od stopy bezrobocia, określanej dla danego powiatu. Więcej artykułów dotyczących szukania pracy znajdziesz w portalu https://poszukujepracy.pl/.