Rozliczenie e PIT – nie zapomnij o ulgach

Programy do rozliczeń e PIT pamiętają za ciebie 

Ciężko zaprzeczyć, że w tych czasach używanie programów rozliczających e-PITy jest najkorzystniejszą formą rozliczenia – ma ona wiele plusów. Rozliczając e PITy przez internet oszczędzasz czas i nerwy. Korzystając z dostępnych online usług nie tylko ułatwiasz sobie proces załatwiania koniecznych spraw biurowych, ale możesz także mieć pewność, że zrobisz to w jak najbardziej korzystny dla ciebie sposób. Tak jest w kwestii odliczania ulg od podatku dochodowego. Do wyboru jest ich dużo, ale często nie zdajemy sobie sprawy, że z co niektórych w ogóle moglibyśmy skorzystać. Tutaj wchodzą na scenę programy do rozliczeń ePIT. Gdy rozliczasz mój e PIT korzystając z jednego z nich, nie tylko zdejmie on z ciebie brzemię samych obliczeń, ale zrobi to w taki sposób, by wyszło dla ciebie najkorzystniej. Nie musisz sam pamiętać o odliczeniu ulgi prorodzinnej, termomodernizacyjnej czy internetowej, przypomni ci o tym program. Możesz jednak nie być pewien, czy dana ulga ci przysługuje, stąd warto zapoznać się z warunkami korzystania z nich – program PITax.pl pomoże ci rozliczyć twój e-PIT w przejrzysty sposób.

Które ulgi możesz odliczyć w rozliczeniu e PIT? 

Większość ulg dotyczy tych osób, które rozliczają ePITy korzystając z najpopularniejszych formularzy rozliczeniowych – PIT-28, PIT-36 i PIT-37. PIT-28 jest przeznaczony dla podatników prowadzących własną pozarolniczą działalność gospodarczą, których przychody ewidencjonowane są opodatkowane w formie ryczałtu. PIT-36 rozliczają zazwyczaj osoby, które prowadzą jednoosobową działalność – nie uzyskują przychodu za pośrednictwem płatnika. Po PIT-37 sięgają podatnicy zatrudnieni z tytułu umowy o pracę, zlecenie lub dzieło.

Najczęściej stosowane ulgi dotyczące podatników, którzy rozliczają powyższe PITy to:

– ulga prorodzinna, potocznie zwana na dziecko. Jest to ulga, z której mogą skorzystać podatnicy wychowujący małoletnie dzieci. Podobnie jeśli utrzymują uczące się dorosłe dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia. Dotyczy to jednak tylko tych, które w ubiegłym roku nie uzyskały własnego przychodu przekraczającego wartość renty socjalnej pomnożonej 12 razy. W 2022 roku wynosiła ona 1338,44 zł miesięcznie, więc roczny dochód dziecka nie może przekroczyć 16 061,28 zł. Ulga ta przysługuje także prawnym opiekunom dziecka mieszkającego z nimi i tym, którzy wychowują dzieci w ramach rodziny zastępczej. 

– ulga dla młodych – czyli dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia i ich dochody nie przekroczyły 85 528 złotych. Ci podatnicy są zwolnieni z obowiązku opłacania podatku dochodowego.

– ulga od wpłat na IKZE, czyli na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Podatnicy, którzy korzystają z możliwości wpłacenia środków na swoje indywidualne konto emerytalne mogą odliczyć od swojego podatku wynikającą z tego ulgę. W 2022 roku limit wpłat wynosił 7 106,40 zł, co równa się kwocie możliwej do odliczenia od dochodu w tegorocznym rozliczeniu. Limit dla osób samozatrudnionych jest wyższy, wynosi 10 659,60 zł. 

– ulga termomodernizacyjna – to ulga, z której skorzystać mogą podatnicy, którzy ponieśli wydatki na cele termomodernizacji ich domów. Ma ona na celu zachęcenie właścicieli wolnostojących budynków mieszkalnych do korzystania z bardziej przyjaznych środowisku sposobów na ich ocieplanie. Maksymalna kwota możliwa do odliczenia od dochodu to 53 000 złotych i każdy wydatek poświadczyć trzeba odpowiednim dokumentem załączając go do zeznania e PIT lub tradycyjnego.

– ulga internetowa – z niej skorzystać może każdy, kto opłaca rachunki za internet. Niezbędne będą dokumenty to potwierdzające, to jest faktury zawierające dane podatnika. Z tej ulgi można skorzystać jednak tylko dwa razy w sąsiednich latach. Maksymalna kwota, którą z tego tytułu można odliczyć od rocznego dochodu to 760 złotych. 

– ulga rehabilitacyjna – osoby niepełnosprawne mogą od swojego dochodu odliczyć kwoty wydatków wynikających z potrzeby dostosowania najbliższego środowiska pod kątem ich niepełnosprawności. Odliczyć można także na przykład koszty na zakup niezbędnych lekarstw, na samochód czy na zabiegi rehabilitacyjne. Tu również potrzebne będą dokumenty udowadniające konieczność stosowania specjalnych środków – zaświadczenie lekarskie i faktury za wydatki. 

– ulga dla dawców krwi lub osocza – podatnicy, którzy oddali w 2022 roku krew lub osocze mogą odliczyć od swojego dochodu odpowiednio 130 złotych za każdy litr krwi i 170 złotych za litr osocza. Dotyczy to podatników, którzy przekazali tę darowiznę całkowicie nieodpłatnie. By mieć prawo do skorzystania z tej ulgi, należy zachować odpowiednie dokumenty poświadczające oddanie krwi lub osocza.

– ulga z tytułu darowizny na cele walki z Covid-19 – jest to jedna z niedawno wprowadzonych ulg. Osoby, które w okresie od początku roku 2022 do 31 maja 2022 przekazały na rzecz walki z pandemią darowizny, mogą odliczyć równowartość przekazanej kwoty.

 Z wszystkich tych ulg można oczywiście skorzystać rozliczając się w tradycyjny sposób lub przez portal gov pl. Należy jednak pamiętać, że rządowy serwis e podatki nie skupia się na zadbaniu o to, byś skorzystał z każdej możliwej przysługującej ci ulgi, a rozliczając się tradycyjnie na papierze możesz nie być pewien jak odpowiednio wprowadzić kwoty wynikające z ulg. Rozliczając się przez twoj e PIT na rządowej stronie, bądź gotowy na doszukiwanie się samodzielnie sposobów na odliczenie poszczególnych ulg. Jeśli nie chcesz poświęcać na to czasu, najlepiej skorzystaj z pozarządowych programów do rozliczania – dostępnych jest ich bardzo wiele i skupiają się na ułatwieniu całego procesu, by rozliczenie przeszło sprawnie i najbardziej korzystnie dla ciebie.