Czym jest mikrobiznes?

Bywa nazywany siłą napędową gospodarki. Drobne firmy, jednoosobowe działalności na niewielką skalę. Z tym głównie kojarzy się mikrobiznes. Może dla laika określenie to nie brzmi zbyt przekonująco, trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że mikrobiznes może dawać spore możliwości i prowadzić do – wcale nie mikro – zarobków.

Ale czym dokładnie jest ten mikrobiznes!? Jak go określić? O wielkości firmy (mikro, mała, średnia lub duża) decydują dwa czynniki: liczba zatrudnionych pracowników oraz uzyskiwane dochody. W bardziej rozbudowanych analiza brane są pod uwagę także partnerskie powiązania przedsiębiorstwa.

Mikro firmy i małe firmy. Jak je odróżnić?

Małe firmy i mikro firmy często bywają mylone. Nawet sami przedsiębiorcy czasami nie wiedzą jak właściwie określić prowadzoną przez siebie działalność. Pomocne może być ustalenie wspomnianych wyżej kryteriów, czyli ilości zatrudnionych osób oraz wysokości rocznego obrotu. A skąd w ogóle biorą się te ustalenia. Zawarte są one w stosownej ustawie, regulującej prawo przedsiębiorców.

Kto jest mikroprzedsiębiorcą?

Status mikroprzedsiębiorcy ma osoba, która na przestrzeni 2 ostatnich lat:

  • Zatrudniała średniorocznie mniej niż 10 pracowników;
  • Osiągnęła roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub też sumy aktywów jego bilansu, sporządzonego na koniec jednego z tych lat, nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Jak możecie się domyślić, mali przedsiębiorcy osiągną swój status wtedy, kiedy przekroczą te liczby: będą zatrudniać od 10 do 50 pracowników średniorocznie, a ich roczny obrót nie przekroczy równowartości 10 milionów euro.

Mikroprzedsiębiorstwami w Polsce najczęściej są firmy prowadzone w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. I nie ma tu znaczenia czy pracujesz w ramach współpracy B2B, czy prowadzisz salon fryzjerski lub lokalną kwiaciarnię. Warto swój biznes wspierać również w internecie. A jeśli już ją posiadasz stronę www i zależy Ci na tym, aby zwiększyć jej widoczność, zacznij od audytu Seo i sprawdź na marcinkordowski.com ofertę dla twojego biznesu.

Co daje status mikrofirmy?

Czy status mikrofirmy powstał wyłącznie po to, aby móc określić skalę swojego biznesu? Oczywiście, że nie! Mikroprzedsiębiorcy mają wiele możliwości skorzystania z form wsparcia dla swojej działalności. Mowa tu o różnych programach unijnych, dofinansowaniach czy dodatkowych programach, które mają na celu wsparcie i rozwój lokalnych inicjatyw biznesowych. Jeśli posiadasz mikroprzedsiębiorstwo lub rozważasz otwarcie Jednoosobowej Działalnosci Gospodarczej to koniecznie zainteresuj się tym tematem. Może się bowiem okazać, że mikro firma może dawać Ci biznesowe makro możliwości!