Dofinansowanie z Funduszy Europejskich

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, opłacenie kursów, szkoleń i studiów podyplomowych czy pokrycie kosztów doradztwa zawodowego. To tylko niektóre z celów, na które mogą zostać przeznaczone pieniądze z dofinansowania z Funduszy Europejskich. Kto może się o nie starać i jakie są wymogi?

Fundusze unijne to środki przeznaczone na rozwój gospodarczy i walkę z bezrobociem we wszystkich państwach członkowskich. Na równych zasadach dla każdego państwa. Dofinansowanie to stanowi bardzo atrakcyjną formę wsparcia. Niemniej jednak, wnioskodawca musi podjąć pewien wysiłek, aby je otrzymać.

Wymogi formalne

Aby starać się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich trzeba przygotować dobry biznesplan. Będzie on swego rodzaju uzasadnieniem słuszności Waszego wniosku o dofinansowanie. Zanim taki plan przygotujecie, przejrzyjcie „Poradnik Beneficjenta” zamieszczony na portalu Funduszy Europejskich. Znajdziecie tam wiele przydatnych informacji.

W celu złożenia wniosku należy wypełnić formularz dostępny na stronie z wybranym programem. Do wniosku dodać należy odpowiednie załączniki. Jednym z nich jest wspomniany biznesplan. Oprócz tego, wniosek powinien zawierać szczegółowy opis Waszego projektu, harmonogram działań z terminami realizacji, obszar Waszej działalności, a także cele i założenia projektu. Konieczne jest także przedstawienie bardziej zaawansowanych analiz: ocenę ryzyka (plusy i minusy projektu), analizę konkurencji, analizę ekonomiczną oraz wymienić źródła finansowania projektu.

Pracy jest sporo. Można ją wykonać samemu lub skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy.

Kto może starać się o dofinansowanie?

W przypadki dofinansowania na rozpoczęcie działalności, wnioskodawcami mogą być osoby pełnoletnie, które ani się nie uczą, ani nie pracują. Osoby po 30 roku życia mogą także skorzystać z dofinansowania na cele szkoleniowe, pożyczkę lub dotacje na założenie firmy.

Z kolei jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej są kierowane przede wszystkim do osób po 45 roku życia, stale bezrobotnych, posiadających niskie wykształcenie lub status osoby niepełnosprawnej.

Ile można otrzymać?

W ramach dofinansowania otrzymać można kwotę odpowiadająca 85% wartości całego projektu. A zatem kwota dofinansowania będzie zależeć od Waszej działalności. Całkowita wartość przygotowywanego projektu w ramach działalności powinna wynosić od 20 tysięcy złotych do 1 miliona złotych.

Co z pozostałymi 15%? Te należy sfinansować samodzielnie, w ramach tzw. „wkładu własnego”.