Jak założyć spółkę z.o.o?

Wiele osób myśli o tym jak założyć spółkę z.o.o? Czy spółka jest lepsza od jednoosobowej działalności?  Czy wiąże się to wizytą w jakimś urzędzie?  Aby mieć w ogóle możliwość założenia spółki z o.o. w sposób tradycyjny, niezbędne jest wcześniejsze przygotowanie, oraz podpisanie umowy u notariusza. Można ją sporządzić w sposób w pełni samodzielny, jak i zlecić to wyspecjalizowanemu w tych kwestiach prawnikowi. Zabieg z prawnikiem jest zalecany osobom, które niezbyt orientują się w rozumieniu prawa dotyczącego spółek handlowych, albo w przypadku gdy chcemy zawrzeć w swojej umowie bardzo specyficzne, nietypowe zapisy. 

Co powinna zawierać umowa?

Umowa musi zawierać:

  • nazwę firmy z określeniem jej formy prawnej, 
  • przedmiot działalności spółki, 
  • jej siedzibę, czyli miejscowość, w której się ona będzie znajdować, 
  • wysokość kapitału zakładowego i inwestycyjnego, 
  • kwestie związane z liczbą, oraz wartością udziałów poszczególnych wspólników 
  • czas trwania spółki, w przypadku gdy jest on oznaczony, 
  • inne poboczne kwestie takie jak kadencja członków zarządu, sposób reprezentacji spółki, czy uprzywilejowanie poszczególnych udziałowców. 

Następnie z gotową umową składamy wizytę u notariusza. Istnieje możliwość wystąpienia sytuacji, podczas której poprosi on o wcześniejsze przekazanie umowy w celu jej weryfikacji. Sam proces zawarcie umowy może wynieść nawet parę godzin i składa się ono z potwierdzenia tożsamości osób obecnych, oraz odczytania i podpisania samej umowy. 

Następnie dochodzi do przekazania przez notariusza osobom stawionym dwóch wpisów umowy, jednego dla samej spółki, a drugiego do złożenia w sądzie rejestrowym. Na życzenie strony umowy możliwe jest przygotowanie większej ilości zapisów. 

Spółka w organizacji

W momencie zawarcia umowy spółka powstaje jako organizacja. Spółka w organizacji jest zakładana jedynie na pół roku, w przypadku gdy do tego momentu nie zostaną złożone dokumenty rejestracyjne, to ulegnie ona automatycznemu samorozwiązaniu. 

Spółka w organizacji to tak właściwie ułomna osoba prawna. Posiada ona zdolność prawną, sądową, czy procesową. Nie jest ona jednak osobą prawną, przez co nie chroni ona swoich wspólników przed zobowiązaniami. Na tym etapie powinno się przede wszystkim powołać zarząd, czy założyć konto bankowe, dzięki któremu możliwe będzie między innymi opłacanie wszelkich zobowiązań spółki.

Krajowy Rejestr Sądowy, NIP, REGON

Należy także wspomnieć, że przed złożeniem dokumentów rejestracyjnych niezbędne jest pokrycie kapitału zakładowego o wysokości określonej w umowie, czy zająć się kwestiami lokali i siedziby, tudzież księgowości. Gdy przejdziemy te wszystkie kroki, możemy przystąpić do rejestracji naszej spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dopiero wówczas gdy pojawi się w KRS, stanie się ona osobą prawną, dzięki czemu otrzyma NIP, REGON, czy właśnie numer KRS. 

Będzie jednak potrzebne przygotowanie kulki niezbędnych dokumentów, w tym między innymi KRS-W3, czy KRS-WE. Niestety po dopełnieniu procesu rejestracji czekają nas kolejne kwestie papierkowe. Przede wszystkim wpisanie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych osób sprawujących kontrolę nad organizacją. Można go dokonać przez internet. 

W przypadku jak spółka będzie płatnikiem podatku VAT konieczne będzie złożenie specjalnego wniosku o rejestrację VAT-R. W ciągu 3 tygodnie niezbędne wręcz będzie zgłoszenie w zakresie danych uzupełniających NIP-8. Podaje się w nim konta bankowe spółki, miejsca prowadzenia działalności, czy miejsce i sposób przechowywania dokumentacji księgowej. Oba składa się do urzędu skarbowego. W przypadku gdy spółka będzie zatrudniać jakichkolwiek pracowników, niezbędne będzie złożenie odpowiednich dokumentów do ZUS-u. Niestety założenie takiego rodzaju działalności wierzą ze sobą wiele żmudnych, przede wszystkim papierkowych czynności, a cały proces może się przez ten fakt nieco wydłużyć. Jak widać założenie spółki z.o.o ,to nie jest czarna magia, ale trzeba zrozumieć ten proces 🙂