Testy osobowości – czym są i jak wyglądaja?

Testy osobowości to popularny sposób na określenie cech i interpretację ludzkich zachowań. Na czym opierają się tego typu badania? Czy w związku z tym Extended DISC można nazwać testem osobowości?

Co rozumiemy przez pojęcie test osobowości?

Badanie osobowości to zadania psychologii, która w ciągu swojego rozwoju stworzyła wiele definicji osobowości jako takiej. Co więc istotne, wiarygodny test osobowości jest oparty na ugruntowanej teorii. Sama forma badania jest właśnie testowa, tj. uczestnik odpowiada na zadane pytania w różny sposób, od oceniającego (np. w skali od 1 do 5, jak dane) po opisowy (np. jak zareagujesz na dane zdarzenie?). Istotnym elementem testów jest to, aby odpowiadać względnie szybko, na zasadzie pierwszego, najczęściej trafnego skojarzenia.

Rezultatem testu jest przypisanie odpowiedzi badanego do jednego z kilku-kilkunastu typów osobowości. Oznacza to, że wynik nie zawsze musi w 100% współgrać z tym, jak ankietowana osoba się faktycznie czuje, ale można to potraktować w kategoriach inspiracji do przemyśleń, czy być elementem większej całości, np. terapii psychologicznej.

Przeczytaj również: https://extended.tools/testy-osobowosci-czym-sa-i-jak-dzialaja-czy-extended-disc-to-test-osobowosci/

Czy Extended DISC to test osobowości?

Podstawową różnicą pomiędzy narzędziem Extended DISC a testem osobowości jest to, iż  to pierwsze bada style zachowań. To pojęcia, którego nie należy mylić z osobowością. Extended DISC ma praktyczne, biznesowe zastosowanie. Dzięki objaśnianiu różnorodności ludzkich zachowań może być zastosowane w kontekście rekrutacji, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów na tle komunikacyjnym, organizacji pracy czy zarządzania ludźmi. Test osobowości zaś często nie ma praktycznego, tj. biznesowego zastosowania, jest jedną z metod pozwalających lepiej zrozumieć przyczynę postępowania, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Extended DISC to nie jest test osobowości, choć ma bardzo podobną formę, tj. kwestionariusza z odpowiedziami, który wybrana osoba musi wypełnić możliwie szybko i bez zbędnego zastanawiania się nad wyborem. Ponadto sformułowania “badanie osobowości” bądź “typy osobowości” są pomijane, ponieważ nie oddają, czym jest narzędzie i co bada. Poza tym określenie “test” odnosi się tylko do samej formy badania, ponieważ Extended DISC nie wskazuje złych czy dobrych odpowiedzi, a uzyskany rezultat nie jest w żaden sposób wartościowany. Jednak w zależności od odpowiedzi respondenta narzędzie wskazuje, które style zachowań są naturalne dla danej osoby. Pomija natomiast kwestie związane z inteligencją czy wiedzą branżową.

Rezultat badania jest kombinacją dwóch bądź trzech z czterech podstawowych stylów: D (Dominujący), I (Towarzyski), S (Wspierający) i C (Dokładny). Dlatego określenie “badanie typów osobowości” nie jest odpowiednie w przypadku Extended DISC. Narzędzie opisuje zachowania wynikające z naturalnych predyspozycji respondenta, ale nie przekłada je na język psychologii, a wnioski płynące z badania są przeznaczone do rozwoju pracownika lub zespołu. W extended.tools proponujemy to rozwiązanie, gdyż jest skierowane do menedżerów i pracowników HR, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat pracowników i efektywnie radzić sobie z różnymi wyzwaniami, takimi jak rekrutacja, konflikty, czy dopasowanie pracowników do roli w firmie.